สถิติการใช้ application บน facebook.com

Facebook Application Breakdown
เวบ Flowingdata.com ทำการสำรวจ 23,160 application ใน facebook ซึ่งแบ่งย่อยตามประเภทการใช้งาน 22 ประเภท จะเห็นว่า application ที่ให้ความบันเทิงมีความนิยมสูงมาก

ขณะเดียวกันทาง oreilly ก็ได้ทำการจัดอันดับแบบเดียวกัน แต่นับเฉพาะ active user ผลที่ออกมาดูเผินๆ หน้าตากราฟคล้ายกันมาก แต่ถ้าดูดีๆ จะเห็นว่า ในส่วนของ active user นั้น application แนวหาคู่ (dating) สูงกว่ากีฬาแบบคนละเรื่องเลย แสดงว่าคนสมัครใช้ application ด้านกีฬาไว้เยอะแต่ใช้งานน้อยมาก กลับกันกับการหาคู่ซึ่งคนใช้น้อยกว่า จำนวนอัตรา active user สูงกว่าเยอะมากๆ

กราฟข้างล่างแสดงถึงแนวโน้มการใช้งานที่เพิ่มขึ้น/ลดลงของ application ประเภทต่างๆ


ส่วนจำนวนผู้ใช้ที่มาจากไทยมีทั้งหมด 79,526 คน (ณ 4 พ.ค. 2551) คาดว่าคงไม่ใช่คนไทยทั้งหมด เพราะเข้าไปดู user ที่บอกว่ามาจาก Thailand บางคนหน้าตาไม่ใช่ไทยแน่ๆ


About this entry