เปิดใช้งาน account root บน Ubuntu

ก่อนอื่นต้องตั้ง password ให้กับ root พิมพ์
#sudo passwd root
แล้วพิมพ์รหัสผ่าน account ที่ใช้อยู่
แล้วตั้งรหัสผ่านและยืนยันสำหรับ root

ถ้าต้องการ login เป็น root ทันทีก็ให้พิมพ์
#su root

การ login root เมื่ออยู่ใน GUI mode
1. ไปที่เมนู System > Administration > Login Window
2. แล้วไปที่ tab Security
3. ในหัวข้อ Security ติ๊ก Allow local system administration login

Installing VirtualBox Linux Additions (Ubuntu เป็น Guest OS)
1. Install GNU C++ Compiler (https://help.ubuntu.com/community/InstallingCompilers)
2. Install Build และ Header สำหรับ kernel ปัจจุบัน
3. ไปที่ #cd /media/cdrom/ แล้วพิมพ์ ./autorun.sh
4. Restart เครื่อง


About this entry