วิธีแก้ปัญหา [Errno -1] Metadata file does not match checksum Trying other mirror.

ตอนนี้ใช้ CentOS 5.3 อยู่ ใช้ yum เพื่อ update program ในเครื่อง ทำไปทำมา เจอ error นี้

[Errno -1] Metadata file does not match checksum Trying other mirror.

พยายามใช้ yum clean all yum หรือ clean metadata แล้วก็ไม่หาย เลยค้นใน Google ไปเจอวิธีแก้ง่ายๆ คือให้เพิ่ม

http_caching=packages

ในไปใน yum.conf

วิธีแก้แบบนี้น่าจะใช้ได้กับตระกูล Fedora, RHEL และ CentOS ได้ทั้งหมด

source : http://forums.fedoraforum.org/showthread.php?t=67591


About this entry