“รวมฮิต twitter” หนังสือ twitter ภาษาไทยเล่มแรก

รวมฮิต twitterหนังสือ twitter เล่มแรกที่เป็นภาษาไทย เขียนโดย อภิศิลป์ ตรุงกานนท์ (@macroart) ผู้เชี่ยวชาญด้าน online business ในประเทศไทย

เนื้อหามีทั้งหมด 140 เรื่อง เรื่องละ 140 ตัวอักษร พร้อมภาพประกอบและคำอธิบายภาพทุกเรื่อง ราคา 140 บาท พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม หาซื้อได้ที่ซีเอ็ดตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป และจะทยอยวางแผงในร้านหนังสืออื่นๆ หลังจากนั้น

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย

 • พื้นฐานการใช้งาน Twitter หลักการ Follow การ Reply, dm, RT การใส่แท็ก
 • รายชื่อผู้ใช้ Twitter ชาวไทย ทั้งนักการเมือง ดารา และธุรกิจ
 • แนะนำโปรแกรม Twitter Client ทั้งบนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ
 • เครื่องมือและของเล่น Twitter เช่น ตั้งเวลาทวีต? ทำโพลบน Twitter บันทึกรายรับรายจ่ายด้วย Twitter ฯลฯ
 • การใช้ Twitter ในภาคธุรกิจและกรณีศึกษาของต่างประเทศ
 • แนะนำเว็บและซอฟต์แวร์ที่พัฒนาจากแนวคิดของ Twitter

หนังสือ Twitter เล่มแรกของไทย เนื้อหามีทั้งหมด 140 เรื่อง เรื่องละ 140 ตัวอักษร พร้อมภาพประกอบและคำอธิบายภาพทุกเรื่อง ราคา 140 บาท พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม หาซื้อได้ที่ซีเอ็ดตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป และจะทยอยวางแผงในร้านหนังสืออื่นๆ หลังจากนั้น

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย

 • พื้นฐานการใช้งาน Twitter หลักการ Follow การ Reply, dm, RT การใส่แท็ก
 • รายชื่อผู้ใช้ Twitter ชาวไทย ทั้งนักการเมือง ดารา และธุรกิจ
 • แนะนำโปรแกรม Twitter Client ทั้งบนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ
 • เครื่องมือและของเล่น Twitter เช่น ตั้งเวลาทวีต ?ทำโพลบน Twitter บันทึกรายรับรายจ่ายด้วย Twitter ฯลฯ
 • การใช้ Twitter ในภาคธุรกิจและกรณีศึกษาของต่างประเทศ
 • แนะนำเว็บและซอฟต์แวร์ที่พัฒนาจากแนวคิดของ Twitter

คำนำจากผู้เขียน

คำนำ 1 คำนำ 2

ที่มา http://blog.macroart.net/2009/07/twitter-super-hit.html


About this entry