การตอบคำถามเควสนักกวี Glast Heim Minstrel Quest

เควสนักกวี Minstrel Belmond Ellen ในเมือง Glast Heim จะปลดล็อคให้เราเล่นได้ตอนเลเวล 80 คำถามค่อนข้างยาก ตอนที่ทำเควส Minstrel ในเมืองต่างๆ อาจจำเนื้อหาไม่ได้แล้ว ดังนั้นข้างล่างนี้จะเป็นการรวบรวมคำตอบของนักกวี Minstrel Belmond Ellen แห่งเมือง Glast Heim แบบครบถ้วนครับ โดยจะมีชุดคำถามหลัก 3 ชุดคือ Dark Falls, King Schimitz และ Wisdom Family

Dark Falls Questions

 1. Who is the master of Hollgrehenn the blacksmith in Prontera?
  คำตอบ: Hayward
 2. In Eremes’ story, which monster gained control over Eremes’ father?
  คำตอบ: The Dark Illusion
 3. In Solo Took’s story, what’s the name of Solo Took’s wife?
  คำตอบ: Korena

King Schmitz

 1. In Yarsuharka the Sabertooth’s story, which term of Kobold prophet did Yarsuharka serve as?
  คำตอบ: The First
 2. Reyen, Morgan, and Maria have one mentor. What’s her name?
  คำตอบ: Circe
 3. Which guild did Los Rabil belong to before joining in the Hand of Goddess?
  คำตอบ: The Assassins’ Guild

Wisdom Family

 1. In Sibigay’s story, what is Sibigay’s profession?
  คำตอบ: Puppeteer
 2. In Lavure’s story, what magic did Lavure cast?
  คำตอบ: Ancient Magic
 3. In Elke’s story, what did Elke want to exchange the Goddess necklace for?
  คำตอบ: Goddess’s Tear

About this entry