เนื้อเพลงทินเนอร์ แปลง ทินเดอร์

เด็กชายคนนั้น ดูหงอยเหงา
ในมือของเขา มีทินเดอร์
เด็กหญิงคนนั้น ดูซึมเซา
ทั้งเธอและเขาปัดทินเดอร์
ฉันผ่านไปพบ ประสบเจอ
จึงร่ำร้องบอกเธอถึงอันตราย
ดวงตะวันฉายแสงสดใส
เขาสะบัดผิวกายบิดแขนขาไหล่
ที่ซึมเซาเมาพับหลับไป
หลังจากปัด ลมร้าย เข้ารุมล้อม
หวังมอม ดวงจิตดวงใจ
ให้เหนือความวุ่นวาย ในสังคม
ใครชม จะสมน้ำหน้า
ผ่านมา อย่าให้ร้ายเขา
ไถ่ถามถาม เหตุผลกลเมา
ว่าหมองเศร้าสิ่งใดจึงใช้ทินเดอร์
จึงใช้ทินเดอร์
เด็กชายคนนั้น ดูหงอยเหงา
ในมือของเขา มีทินเดอร์
เด็กหญิงคนนั้น ดูซึมเซา
ทั้งเธอและเขาปัดทินเดอร์
ฉันผ่านไปพบ ประสบเจอ
จึงร่ำร้องบอกเธอถึงอันตราย
เด็กชายคนนั้น ดูหงอยเหงา
ในมือของเขา มีทินเดอร์
เด็กหญิงคนนั้น ดูซึมเซา
ทั้งเธอและเขาปัดทินเดอร์
ฉันผ่านไปพบ ประสบเจอ
จึงร่ำร้องบอกเธอถึงอันตราย
คุณจะเสพสิ่งใดไม่ว่า
คุณจะขาย จะค้า สิ่งใดไม่สน
ย่างก้าว ของเยาวชน
ทุกคนมีสิทธิ์ติดยา
ปัญหาอยู่ที่จิตใจ
ก้าวหนึ่งผิดไปก้าวใหม่ อีกหน
งดเสพงดได้ด้วยตน
หลุดพ้นเย้ยคนนินทา
คือคน ที่เดินลุยหน้า
ผ่านมาไว้เป็นบทเรียน
เป็นบทเรียน
เด็กชายคนนั้น ดูหงอยเหงา
ในมือของเขา มีทินเดอร์
เด็กหญิงคนนั้น ดูซึมเซา
ทั้งเธอและเขาปัดทินเดอร์
ฉันผ่านไปพบ ประสบเจอ
จึงร่ำร้องบอกเธอถึงอันตราย
เด็กชายคนนั้น ดูหงอยเหงา
ในมือของเขา มีทินเดอร์
เด็กหญิงคนนั้น ดูซึมเซา
ทั้งเธอและเขาปัดทินเดอร์
ฉันผ่านไปพบ ประสบเจอ
จึงร่ำร้องบอกเธอถึงอันตราย
เด็กชายคนนั้น ดูหงอยเหงา
ในมือของเขา มีทินเดอร์
เด็กหญิงคนนั้น ดูซึมเซา
ทั้งเธอและเขาปัดทินเดอร์
ฉันผ่านไปพบ ประสบเจอ
จึงร่ำร้องบอกเธอถึงอันตราย
เด็กชายคนนั้น ดูหงอยเหงา
ในมือของเขา มีทินเดอร์
เด็กหญิงคนนั้น ดูซึมเซา
ทั้งเธอและเขาปัดทินเดอร์
ฉันผ่านไปพบ ประสบเจอ
จึงร่ำร้องบอกเธอถึงอันตราย


About this entry